середа, 12 жовтня 2022 р.

9 клас Контрольна робота з алгебри (12.10.2022)

 УВАГА!!!

1. Контрольна розпочнеться об 12-20 (умови завдань не переписуєте). У кожного свій варіант!!!
2. Пишеться контрольна робота на окремому аркуші, щоб потім було зручно підшити для звіту.
3. Висилаєте фото зробленої та підписаної (прізвище та ім'я) контрольної роботи до 13-07 на Телеграм.

№ з/п

ПІБ (алгебра)

Варіант

1.                   

Алієва Євгенія Джейхунівна

1

2.                   

Бандура Ірина Олександрівна

2

3.                   

Безверха Вікторія Романівна

1

4.                   

Бондаренко Остап Володимирович

2

5.                   

Веремієнко Аліна Русланівна

1

6.                   

Гавриленко Ярослав Олегович

2

7.                   

Гарнага Дарина Володимирівна

1

8.                   

Гончарик Єлизавета Віталіївна

2

9.                   

Гончаров Вадим Вячеславович

1

10.               

Гончарук Микола Ігорович

2

11.               

Гордієнко Роман Ігорович

1

12.               

Грицевська Юлія Романівна

2

13.               

Денисенко Лілія Вячеславівна

1

14.               

Докієнко Іван Вікторович

2

15.               

Дриженко Ян Миколайович

1

16.               

Загнибіда Артем Станіславович

2

17.               

Захаренко Софія Олексіївна

1

18.               

Ліскова Юлія Віталіївна

2

19.               

Мокряк Денис Володимирович

1

20.               

Надворна Олександра Володимирівна

2

21.               

Надворний Тарас Володимирович

1

22.               

Нелепа Анна Андріївна

2

23.               

Попов Артьом Олександрович

1

24.               

Приходько Дарія Сергіївна

2

25.               

Самбор Станіслав Володимирович

1

26.               

Скрипник Артем Віталійович

2

27.               

Сніжко Анжеліна Романівна

1

28.               

Танцюра Дмитро Євгенович

2

29.               

Таран Владислав Вікторович

1

30.               

Цвіркун Герман Вікторович

2

31.               

Чумак Дмитро Вікторович

1

8 клас Контрольна робота з алгебри (12.10.2022)

 УВАГА!!!

1. Контрольна розпочнеться об 11-25 (умови завдань не переписуєте). У кожного свій варіант!!!
2. Пишеться контрольна робота на окремому аркуші, щоб потім було зручно підшити для звіту.
3. Висилаєте фото зробленої та підписаної (прізвище та ім'я) контрольної роботи до 12-13 на Телеграм.

№ з/п

ПІБ (геометрія)

Варіант

1

Бондаренко Софія Ігорівна

   2

2

Боцман Софія Михайлівна

     3

3

Вакуленко Ігор Вадимович

   4

4

Вінічук Уляна Олександрівна

    2

5

Волошин Дмитро Олександрович

   3

6

Воробйов Назар Володимирович

  4

7

Жуков Максим Русланович

  2

8

Конюшенко Дарія Олександрівна

3

9

Кузько Артем Іванович

 1

10

Лук`яненко Артем Володимирович

1

11

Лук`яненко Дар`я Володимирівна

2

12

Одуд Вероніка Олексіївна

3

13

Панчук Анна Олександрівна

4

14

Підгорний Володимир Олександрович

 2

15

Підмогильний Димитрій Володимирович

3

16

Пухир Арсеній Віталійович

4

17

Ручаковський Нікіта Єгорович

 1

18

Селезньов Євгеній Максимович

2

19

Чучко Артем Олександрович

 3


Варіант 1

Завдання 1-4 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

 1. Якою буквою або значком позначають множину натуральних чисел?

А

Б

В

Г

Д

Q

Z

Ø

N

2. Виберіть неправильне твердження:

А

Б

В

Г

Д

7N

– 5Ø

– 7Z

Q

0,2Q

3. Скільки елементів містить множина букв у слові «алгебра»?

А

Б

В

Г

Д

3

4

5

6

7

4. Що являє собою множина точок площини, рівновіддалених від вершин рівностороннього трикутника?

А

Б

В

Г

Д

Центр вписаного в даний трикутник кола

Центр описаного навколо даного трикутника кола

Медіана трикутника, проведена до однієї з його сторін

Бісектриса трикутника, проведена з однієї із його вершин

Інша відповідь

 Завдання 5 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.

 5А = {2; 3; 5; 7}, В = {3; 4; 6; 8}. Над цими множинами виконали операції. Встановіть відповідність між одержаними множинами (1-4) та елементами, з яких вони складаються (А-Д):

1)

А ∩ В;

А)

{3};

2)

А В;

Б)

{2; 5; 7};

3)

С Ì ВС не містить елементів множини А;

В)

{8};

4)

А В.

Г)

{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8};

Д)

{7; 8}.

6. Задано дві множини А і В. На якому із рисунків заштрихована фігура зображає множину А В? (Вибрати всі можливі варіанти, відмітити їх у відповідній клітинці таблиці під обраними рисунками)

Завдання 7-10 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.

 7. Розмістіть дані множини у такій послідовності, щоб кожна попередня була підмножиною наступної:

а) А – множина всіх трикутників;

б) В – множина всіх многокутників;

в) С – множина всіх рівносторонніх трикутників;

г) D – множина всіх рівнобедрених трикутників.

8. Доведіть, що множина всіх рівносторонніх трикутників, довжини сторін яких виражаються натуральними числами, зліченна.

9. Знайдіть різницю множин А і В, якщо А = { х | х2 – 9 = 0}, В = { х | | х | = 3}.

10. Із 120 учасників екологічної конференції 60 займаються біологією, 48 – географією, 32 – хімією, причому 21 чоловік займаються біологією і географією, 19 – географією і хімією, 15 – біологією і хімією, а 10 – усіма трьома науками. Скільки учасників не займаються жодною з цих наук?


 

Варіант 2

Завдання 1-4 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

 1. Якою буквою або значком позначають множину цілих чисел?

А

Б

В

Г

Д

Q

Z

Ø

N

2. Виберіть неправильне твердження:

А

Б

В

Г

Д

– 1,152Q

0Z

7ÏN

– 5ÏØ

Q

3. Скільки елементів містить множина парних натуральних двоцифрових чисел?

А

Б

В

Г

Д

45

50

90

99

100

4. Що являє собою множина точок площини, рівновіддалених від кінців даного відрізка?

А

Б

В

Г

Д

Коло

Точка, яка є серединою відрізка

Серединний перпендикуляр до відрізка

Пряма, паралельна даному відрізку

Інша відповідь

 Завдання 5 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.

 5А = {1; 3; 4; 6; 7}, В = {2; 4; 5; 8}. Над цими множинами виконали операції. Встановіть відповідність між одержаними множинами (1-4) та елементами, з яких вони складаються (А-Д):

1)

А ∩ В;

А)

{4};

2)

А В;

Б)

{5; 8};

3)

С Ì ВС не містить елементів множини А;

В)

{1; 3; 6; 7};

4)

А В.

Г)

{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8};

Д)

{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}.

 6. Задано дві множини А і В. На якому із рисунків заштрихована фігура зображає множину А \ В? (Вибрати всі можливі варіанти, відмітити їх у відповідній клітинці таблиці під обраними рисунками)


Завдання 7-10 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.

 7. Розмістіть дані множини у такій послідовності, щоб кожна попередня була підмножиною наступної:

а) А = Z;

б) ВQ;

в) С = Ø;

г) D = N.

8. Доведіть, що множина натуральних чисел, кратних 3, та множина чисел виду 5n, де nN, рівнопотужні.

9. Знайдіть переріз множин А і В, якщо А = Ø, В = { х | | х | < 4}.

10. Із 100 студентів англійську мову вивчають 28 чоловік, німецьку – 30, французьку – 42, англійську та німецьку – 8, англійську та французьку – 10, німецьку та французьку – 5. Усі три мови вивчають троє студентів. А решта – іспанську мову. Скільки студентів вивчають іспанську мову?


 

Варіант 3

Завдання 1-4 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1. Якою буквою або значком позначають множину раціональних чисел?

А

Б

В

Г

Д

Q

Z

Ø

N

2. Виберіть неправильне твердження:

А

Б

В

Г

Д

– 1,23ÏØ

–5ÏN

0Q

– 1,152ÏQ

ÏN

3. Скільки елементів містить множина простих чисел, які не перевищують число 20?

А

Б

В

Г

Д

6

7

8

9

10

4. Що являє собою множина точок площини, рівновіддалених від сторін рівностороннього трикутника?

А

Б

В

Г

Д

Центр вписаного в даний трикутник кола

Центр описаного навколо даного трикутника кола

Медіана трикутника, проведена до однієї з його сторін

Бісектриса трикутника, проведена з однієї із його вершин

Інша відповідь

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.

5А = {2; 4; 5; 6; 7}, В = {2; 4; 6; 7; 8}. Над цими множинами виконали операції. Встановіть відповідність між одержаними множинами (1-4) та елементами, з яких вони складаються (А-Д):

1)

А ∩ В;

А)

{8};

2)

А В;

Б)

{2; 4; 5; 6; 7; 8};

3)

С Ì ВС не містить елементів множини А;

В)

{4, 6, 7, 8};

4)

А В.

Г)

{2, 4, 6, 7};

Д)

{5}.

6. Задано дві множини А і В. На якому із рисунків заштрихована фігура зображає множину А ∩ В? (Вибрати всі можливі варіанти, відмітити їх у відповідній клітинці таблиці під обраними рисунками)

Завдання 7-10 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.

7. Розмістіть дані множини у такій послідовності, щоб кожна попередня була підмножиною наступної:

а) А = { а };

б) В = { п, р, я, м, а};

в) С – множина букв українського алфавіту;

г) D = { н, а, п, р, я, м, о, к}.

8. Встановіть взаємно однозначну відповідність між множиною всіх кіл, та множиною всіх відрізків, які належать одній площині.

9. Знайдіть об’єднання множин А і В, якщо А = NВ = { х | х > 0}.

10. З 44 чоловік літературної студії 25 чоловік пишуть вірші, 28 – прозу, 26 – есе, причому 14 чоловік пишуть вірші та есе, 12 чоловік пишуть прозу та есе, а 4 – і вірші, і прозу, і есе. Скільки чоловік пишуть вірші та прозу?


 

Варіант 4

Завдання 1-4 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

 1. Якою буквою або значком позначають порожню множину?

А

Б

В

Г

Д

Q

Z

Ø

N

2. Виберіть неправильне твердження:

А

Б

В

Г

Д

6Z

Q

64ÏØ

– 1,2ÏZ

0N

3. Скільки елементів містить множина цифр числа 25252525?

А

Б

В

Г

Д

2

4

6

8

10

4. Що являє собою множина точок площини, які лежать в одній півплощині на даній відстані від даної прямої?

А

Б

В

Г

Д

Дві прямі, які паралельні до даної прямої

Пряма, яка паралельна до даної прямої

Пряма, яка перпендикулярна до даної прямої

Півколо з центром на даній прямій

Інша відповідь

 Завдання 5 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.

 5А = {2; 4; 6; 7}, В = {2; 6; 7; 8}. Над цими множинами виконали операції. Встановіть відповідність між одержаними множинами (1-4) та елементами, з яких вони складаються (А-Д):

1)

А ∩ В;

А)

{8};

2)

А В;

Б)

{2; 6};

3)

С Ì ВС не містить елементів множини А;

В)

{4};

4)

А В.

Г)

{2; 6; 7};

Д)

{2; 4; 6; 7; 8}.

6. Задано дві множини А і В. На якому із рисунків заштрихована фігура зображає множину А Ì В? (Вибрати всі можливі варіанти, відмітити їх у відповідній клітинці таблиці під обраними рисунками)

7. Розмістіть дані множини у такій послідовності, щоб кожна попередня була підмножиною наступної: 

Завдання 7-10 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.

 а) А – множина натуральних чисел, кратних 2;

б) В – множина натуральних чисел, кратних 16;

в) С – множина натуральних чисел, кратних 4;

г) D – множина натуральних чисел, кратних 8.

8. Доведіть, що множина всіх можливих додатних дробів із чисельником 2, зліченна.

9. Знайдіть переріз множин А і В, якщо А = { х | х2 – 9 = 0}, В = Z.

10. В класі навчається 30 учнів. 25 учнів відвідують музичну школу, 15 – спортивну школу, а 10 учнів займаються у хореографічному гуртку. Обидві школи одночасно відвідують 6 учнів, займаються спортом та хореографією 4 учні, а 7 відвідують обидві школи одночасно та займаються хореографією. Скільки учнів класу займаються хореографією та відвідують музичну школу?